Tältä sivulta on ladattavissa SKAIK-projektin raportit ja muuta projektiin liittyvää materiaalia.

Täällä ovat projektin aikana laaditut raportit, sanomalehtijutut ja tieteelliset artikkelit.

Skaik 2009 Loppuraportti Ruotsin osuuden

Skaik 2009 Loppuraportti Suomen osuuden

Laihia inventointiraportti 2010

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - toiminta vuonna 2011, Västerbottenin lääni.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - toiminta vuonna 2012, Västerbottenin lääni.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - toiminta vuonna 2013, Västerbottenin lääni.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 1, 2011. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 2, 2011. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 3, 2011. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 1, 2012. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 2, 2012. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 3, 2012. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 1, 2013. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 2, 2013. Museovirasto.

Merenkurkun metsien kulttuuriperintö 2 - Väliraportti 3, 2013. Museovirasto.

Mettä Sanomat 2011-05-11: Artikel om SKAIK-projektet i Skogsvårdsföreningens tidning

Norran 2011-05-12

Norran 2011-07-23

Ympäristö 6 2011: Artikel om SKAIK-projektet

Västerbottens Kuriren 2011-09-14

Pohjalainen 2011-10-02: Artikel om SKAIK-projektet

Ilkka 2011-10-03:Artikel om SKAIK-projektet

Mellanbygden 2012-03-07

Norran 2012-05-05

YLE 2012-05-08:Intervju med Satu Koivisto och Vesa Laulumaa om Skaik- projektet

Norran 2012-05-12

Pohjankyrö2012-05-21:Artikel om SKAIK-projektet

Vasabladet 2012-05-24

Norran 2012-06-16

Mellanbygden 2012-06-20

LokalEko nr 2 2012

Pohjalainen 2012-12-16: Artikel om resultatet av SKAIK-projektets inventeringar

Maaseudun Tulevaisuus 2013-02-01: Artikel om seminarium som SKAIK-projektet ordnat om kulturlämningar i skogen.

Aarre2013-02-01: Artikel om SKAIK-projektet och skogens fornlämningar.

Isonkyrön Joulu 2013-12: Kivikaudelta isoon vihaan – Kyrönmaan muinaisjäännöksiä ja niiden esittelyä (Från stenåldern till den stora ofreden – Kyrolands fornlämningar och presentation av dem).

Laulumaa. Vesa & Koivisto, Satu. 2011. Forestry as a crime - lecture on SKAIK-project at EAA:s (European Association of Archaeologists) konferens 17th Annual Meeting i Oslo. Manus färdigställt 2013.

Laulumaa, Vesa & Koivisto, Satu. 2012. Education before punishment - lecture on SKAIK-project at EAA:s (European Association of Archaeologists) 18th Annual Meeting i Helsingfors.

Koivisto, Satu. 2013. Hit the Lights - the prospection of archaeological sites using LiDAR in Scandinavian boreal forests-lecture on SKAIK-project at The 7th World Archaeological Congress (WAC-7) i Jordanien.

Laulumaa, Vesa. 2012. From Conventions to Convictions or to Co-operation - lecture on SKAIK- project at The 7th World Archaeological Congress (WAC-7) i Jordanien.

Andersson, Berit. 2012. Kontakt över Kvarken. Bottnisk kontakt XVI, Korpoström, Åbo.

Laulumaa, Vesa 2013. Values of the wilderness. Positive experieces on co-operation between archaeology and forestry in Finland - lecture on SKAIK-project at EAA:s 19th Annual Meeting i Pilsen, Tjeckien.

Koivisto, Satu. 2013. Tools for detection. The prospection of archaeological sites using LiDAR in Finnish boreal forests - lecture on SKAIK-project vat EAA:s 19th Annual Meeting i Pilsen, Tjeckien.

Koivisto, Satu & Laulumaa. 2013. Pistepilvessä – Metsien arkeologiset kohteet LiDAR ilmalaserkeilausaineistoissa (I punktmoln – Skogarnas arkeologiska kulturarv i LiDAR-laserskanningsmaterial). Arkeologipäivät 2012.  http://www.sarks.fi/ap/ap2012/ap2012_10_koivisto_laulumaa.pdf

Koivisto, Satu & Laulumaa, Vesa. 2014. Archaeology deep in the shade of forests. The Forests Cultural Heritage in the Kvarken Region Project 2011 - 2013. Manuscript to be published in European Journal of Archaeology.