Kulttuuriperinnön hoito, käyttö ja esittely

Kulttuuriperinnön esittely

Projektin pilottivuonna 2009 inventoiduista muinaisjäännöksistä on valittu kymmenen kohdetta, joista kolme Museovirasto merkitsi kesällä 2011 muinaisjäännöstauluin maastoon. Luonto- ja kulttuurireittien suunnittelua jatketaan samalla kun inventoinnissa saadaan ajantasaista tietoa kohteista ja reittien toteutusmahdollisuuksista. Reittien suunnittelussa hyödynnetään Metsäkeskuksen osaamista ja tehdään yhteistyötä myös paikallisten kulttuurimatkailun edustajien, kuntien ja koulujen kanssa.

Geokätköily

Saadaksemme kulttuuriperintöä koskevan tiedon tavoittamaan uusia kohderyhmiä olemme kokeilleet geokätköilyä. Vuonna 2011 kolme geokätköä sijoitettiin karjamajoihin eri puolille Lövångeria. Kätköön oli piilotettu lisätietoja karjamajoista sekä kummitustarina karjamajasta. Vuonna 2012 kuusi geokätköä sijoitettiin Storkågeträskin ympäristöön: kohteina olivat pyyntikuoppa, tervahauta, hiilimiilu, kaivosaukko, karjamaja ja asumusjäännös. Kaikkiaan projektin aikana geokätköillämme on käynyt 130 henkilöä. Monet sivustolle www.geocaching.com kirjautuneista kävijöistä ovat kertoneet arvostaneensa saamaansa lisätietoa siitä, mitä kaikkea metsistä löytyy. 

Infotaulut

Projektin alussa valittiin muutamia muinaisjäännöksiä, jotka olivat sopivia tutustumiskohteiksi. Suomen puolella 9 kohdetta ja Ruotsin puolella 6 kohdetta varustettiin infotauluin. Taulujen layoutin on suunnitellut Museovirasto, ja niissä on tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Taulut ovat metallia, ja ne on painettu Suomessa menetelmällä, jonka ansiosta painojälki säilyy muuttumattomana vähintään viisi vuotta. Ruotsinkielisissä tauluissa layoutia on hieman muokattu luettavuuden parantamiseksi. Uusien tietojen hankkimiseksi tutustumiskohteista Suomen puolella teetettiin uusia osteologisia määrityksiä ja radiohiiliajoituksia 1930-luvulla tehtyjen kaivausten materiaaleista. Suomen infotaulut on koottu Museoviraston ylläpitämälle Muinaispolut-sivustolle osoitteeseen www.muinaispolut.fi, ja niille on pääteiltä opastuskyltit.

Katso kaikki infotaulut täältä

Kartta infotaulujen sijainnista


Laihian Alatalo/Jätinhaudanmaan pronssikautinen hautaröykkiöalue ja asuinpaikka saavat uudet opastaulut SKAIK -projektin aikana. Kuva: Sirkka-Liisa Seppälä.


Laihian Soukannevankallion pronssikautisille (n. 1500-500 eaa.) röykkiöille pystytettiin muinaisjäännöstaulu yhdessä ruotsalaisten hankekumppaneiden kanssa toukokuussa 2011. Taulua kiinnittämässä (vas.) Erik Sandén, Berit Andersson, AnnKristin Unander ja Helena Gustafsson. Kuva: Piritta Häkälä

Opetuselokuva

Koska yksi projektin tärkeistä tavoitteista oli kulttuuriperintöä koskevan tiedon jakaminen metsätalouden aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi, olemme tehneet kestävää metsänhoitoa käsittelevän opetuselokuvan. Filmi on noin 25 minuutin mittainen, ja siinä kerrotaan, kuinka metsänhakkuuta ja metsänpohjan muokkausta tulee suorittaa muinais- ja kulttuurijäännösten läheisyydessä. Elokuvaa on jaettu noin 40:lle metsäalan toimijalle Norlannissa. Filmistä on tehty kaksi versiota: yksi ruotsinkielinen ja toinen suomenkielisin tekstityksin. Filmi on ladattavissa myös Ruotsin metsähallituksen kotisivuilta, jossa se on jaettu kolmeen osaan.

Katso koko elokuva täältä