Suomalais-ruotsalainen yhteistyö

Projektin pilottivuonna 2009 hankkeen suomalaisten ja ruotsalaisten osapuolten kesken järjestettiin kolme tapaamista. Tavoitteena oli jakaa metsäalueiden kulttuuriperinnön suojeluun, tutkimukseen ja hoitoon liittyviä tietoja ja kokemuksia. Tapaamisissa keskusteltiin mm. metsien kulttuuriperinnön inventointimenetelmistä ja metsänkäsittelystä. Suurimpana huolena lahden molemmin puolin on muinaisjäännöskohteiden säilyminen nykyisessä tehometsätaloudessa.


Tietojen ja kokemusten vaihto luo pohjaa onnistuneelle hankeyhteistyölle Pohjanlahden molemmin puolin. Helena Taskinen, Leena Koivisto Museovirasto, Erna Forsman Västerbottens museum, AnnKristin Unander Skogsstyrelsen, Erik Sandén Västerbottens museum, Göran Lindberg ja Åke Rönngren Skogsstyrelsen.

Toteuttamishankkeen aikana 2011-2013 yhteistyötä tiivistetään entisestään. Aiempien lyhyiden tapaamisten sijaan vuosittain tehdään yhteisiä viikon mittaisia inventointeja Merenkurkun molemmin puolin. Toukokuussa 2011 tehtiin yhteinen inventointi Laihialla. Monipuolinen ohjelma sisälsi muun muassa muinaisjäännöskylttien pystytystä ja koekuoppien kaivamista pronssikautiselle kohteelle.

Kyltin pystytystä asumuspainannekohteelle Laihialla.

Kyltin pystytystä asumuspainannekohteelle Laihialla.

Elokuun lopussa projektin suomalaiset arkeologit matkustivat puolestaan Ruotsiin Västerbotteniin inventoimaan ja työhön osallistui myös kaksi Suomen metsähallituksen arkeologia.

Museoviraston ja metsähallituksen arkeologeja Medlehedenin tulisijalla.

Museoviraston ja metsähallituksen arkeologeja Medlehedenin tulisijalla.

Kevään 2011 yhteisinventointiviikon aikana tehtiin ilmakuvauskokeiluja lennokilla röykkiökohteella Laihialla. Syksyllä 2012 yhteistyötä laajennettiin ja vierailtiin saamelais jäännöksillä, joita on inventoitu KING-projektissa (Pohjoisten metsien kulttuuriperintö).

Vierailemme saamelaisessa Atoklimpenin kulttuurireservaatissa Tärnafjällenissä.

Vierailemme saamelaisessa Atoklimpenin kulttuurireservaatissa Tärnafjällenissä.

Saamelainen kelohonka, josta on otettu kaarnaa.

Saamelainen kelohonka, josta on otettu kaarnaa.

Sadulla on käkkärämännystä hyvät näkymät suolle.

Sadulla on käkkärämännystä hyvät näkymät suolle.