Museovirasto vastaa projektin Suomen osuudesta, pääpartnerinaan Västerbottenin museo Uumajasta.  Monella tapaa rajoja ylittävän hankkeen laaja-alainen yhteistyö ja kokemusten vaihto on uusi aluevaltaus metsien kulttuuriperinnön suojelussa.

Kenttätyöryhmän Suomessa muodostavat Museoviraston Arkeologiset kenttäpalvelut -yksikön tutkijat, Vesa Laulumaa ja Satu Koivisto. Museoviraston Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalveluiden yli-intendentti Helena Taskinen toimii hankkeen Suomen vastuuhenkilönä.

Yhteistyötahoina Suomessa ovat Museovirasto ja Metsäkeskus sekä Pohjanmaan museo, Metsähallitus ja Etelä-Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys. Ruotsissa yhteistyötahoina ovat Västerbottenin museo, Skogstyrelsen Region Nord sekä Lyckselen metsämuseo, Västerbottenin lääninhallituksen kulttuuriympäristöosasto, Skellefteån museo, Riksantikvarieämbetet ja paikalliset kotiseutuyhdistykset.

Molempien maiden projektiryhmät ovat koonneet oman referenssiryhmän, jonka edustajisto koostuu tärkeimmistä yhteistyötahoista ja sidosryhmistä. Ryhmä toimii projektin tavoitteisiin liittyvänä informaation, keskustelun, kokemusten ja tiedon välitysfoorumina. Suomen SKAIK -projektiryhmän kokoamassa referenssiryhmässä on edustajat seuraavilta tahoilta: Suomen metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa, UPM:n, Metsäliiton ja Stora Enson paikallistoimistot, Metsähallitus, Tapio, Pohjanmaan museo, Laihian Kotiseutu- ja museoyhdistys sekä Kyrönmaan kunnat.

Linkkejä yhteistyökumppanien verkkosivuille:

Västerbottenin museo

Museovirasto

Skogsstyrelsen Region nord

Skogsmuseet i Lycksele

Metsähallitus

Suomen metsäkeskus

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaan museo

Skellefteå museo

Lääninhallitus Västerbottenin

Botnia-Atlantica -ohjelma

Pohjanmaan liitto