Tiedottaminen, yhteistyö ja koulutus

Inventointialueella järjestetään tiedotustilaisuuksia ennen kenttäkautta ja sen jälkeen, joissa kerrotaan projektin tavoitteista ja tuloksista. Tapahtumiin kutsutaan useimmiten mukaan myös median edustajia.

Projekti järjestää pari kertaa vuodessa tiedotustilaisuuksia, joissa kerrotaan hankkeen tavoitteista ja tuloksista. Tilaisuudet on suunnattu erityisesti paikallisille asukkaille ja Pohjanmaan alueella toimiville tiedotusvälineille. Hankkeesta on myös Västerbottenin museon kanssa yhteistyössä laadittu kaksikielinen esite, joka on ladattavissa tältä sivulta.

Ladattava esite

Projektin tärkeimpiä tavoitteita on vahvistaa metsäalan ja kulttuuriperinnön viranomais- ja asiantuntijayhteistyötä sekä tiedottaa aktiivisesti metsänomistajille ja paikallisille ihmisille metsien kulttuuriperinnöstä. Muinaisjäännösten suojelun kannalta tärkeää on järjestää ohjeistusta ja koulutusta metsäalan ammattilaisille sekä luoda hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joissa otetaan kulttuuriperintö huomioon.

Projektin pilottivuonna 2009 Metsäkeskus ja Museovirasto järjestivät tiedotus- ja koulutustilaisuuksia metsäammattilaisille. Toimintaa jatketaan hankkeen toteuttamiskaudella 2011-2013. Vuonna 2011 järjestettiin metsäammattilaisille suunnattu koulutustilaisuus Keski-Pohjanmaalla 15.6. ja metsänomistajien maastopäivä Laihialla 1.10.


Koulutuspäivä muinaisjäännöksistä ja metsien käsittelystä syksyllä 2009. Satu Koivisto kertoo metsäalan toimihenkilöille Tuoressaaren kivikautisista asumuspainanteista. Kuva: Sirkka-Liisa Seppälä.

Kevään aikana Ruotsin metsähallitus järjesti Uumajassa koulutuspäivän KING-projektin (Pohjoisten metsien kulttuuriperintö) ja SKAIK-projektin (Merenkurkun metsien kulttuuriperintö) osanottajille ilmalaserkeilausaineistojen ja satelliittikuvien tulkinnasta.

Projektista ja sen tuloksista esitelmöidään kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Projekti piti esitelmät syksyllä 2011 European Association of Archaeologists -konferenssissa Oslossa, Pohjoisten alueiden metsien kulttuuriperintö -seminaarissa Rovaniemellä sekä Maakuntamuseopäivillä Vaasassa.

Syksyllä 2012 Ruotsin metsähallitus ja Västerbottenin museo järjestivät kehittämispäivän Västerbottenin läänissä toimivien suurten metsäyhtiöiden metsänsuunnittelijoille. Päivän antia olivat luennot esihistoriasta ja ekskursiot muinaisjäännösten lähellä sijaitseville metsänhakkuualueille.

Metsänsuunnittelijat saivat perusteellisen tietopaketin esihistoriasta ja muinaisjäännösten huomioon ottamisesta hakkuiden yhteydessä.

Metsänsuunnittelijat saivat perusteellisen tietopaketin esihistoriasta ja muinaisjäännösten huomioon ottamisesta hakkuiden yhteydessä.

Vuoden 2013 alussa projekti järjesti seminaarin yhteistyössä Suomen maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäkeskuksen kanssa Helsingin kansallismuseossa.