Skogens KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK) Innovationsprojekt 2009 -2010 Svenska delen.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen (SKAIK) Innovationsprojekt 2009 - 2010 Finska delen.

Skogens KulturArv I Kvarkenreionen - inventeringar i Lövångers sn 2009, Västerbottens län.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - verksamheter under 2011, Västerbottens län.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - verksamheter under 2012, Västerbottens län.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - verksamheter under 2013, Västerbottens län.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 1, 2011. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 2, 2011. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 3, 2011. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 1, 2012. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 2, 2012. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 3, 2012. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 1, 2013. Museiverket.

Skogens KulturArv I Kvarkenregionen - lägesrapport 2, 2013. Museiverket.

Arkeologisk delundersökning av ev. kapellplats RAÄ nr Lövånger 523:1, Västerbottens län.

Arkeologisk delundersökning av fyndplats för bälteplatta RAÄ nr Nysätra 73:1, Flarken 26:4, Nysätra sn, Robertsfors kn. Västerbottens län.

Arkeologisk delundersökning av fäbod, RAÄ nr Umeå stad 192, Umeå sn & kn. Västerbottens län.