Laulumaa. Vesa & Koivisto, Satu. 2011. Forestry as a crime - föredrag om SKAIK-projektet vid EAA:s (European Association of Archaeologists) konferens 17th Annual Meeting i Oslo. Manus färdigställt 2013.

Laulumaa, Vesa & Koivisto, Satu. 2012. Education before punishment - föredrag om SKAIK-projektet vid EAA:s (European Association of Archaeologists) 18th Annual Meeting i Helsingfors.

Koivisto, Satu. 2013. Hit the Lights - the prospection of archaeological sites using LiDAR in Scandinavian boreal forests - föredrag om SKAIK-projektet vid The 7th World Archaeological Congress (WAC-7) i Jordanien.

Laulumaa, Vesa. 2012. From Conventions to Convictions or to Co-operation - föredrag om SKAIK-projektet vid The 7th World Archaeological Congress (WAC-7) i Jordanien.

Andersson, Berit. 2012. Kontakt över Kvarken. Bottnisk kontakt XVI, Korpoström, Åbo.

Laulumaa, Vesa 2013. Values of the wilderness. Positive experieces on co-operation between archaeology and forestry in Finland - föredrag om SKAIK-projektet vid EAA:s 19th Annual Meeting i Pilsen, Tjeckien.

Koivisto, Satu. 2013. Tools for detection. The prospection of archaeological sites using LiDAR in Finnish boreal forests - föredrag om SKAIK-projektet vid EAA:s 19th Annual Meeting i Pilsen, Tjeckien.

Koivisto, Satu & Laulumaa. 2013. Pistepilvessä – Metsien arkeologiset kohteet LiDAR ilmalaserkeilausaineistoissa (I punktmoln – Skogarnas arkeologiska kulturarv i LiDAR-laserskanningsmaterial). Arkeologipäivät 2012.  http://www.sarks.fi/ap/ap2012/ap2012_10_koivisto_laulumaa.pdf

Koivisto, Satu & Laulumaa, Vesa. 2014. Archaeology deep in the shade of forests. The Forests Cultural Heritage in the Kvarken Region Project 2011 - 2013. Manus färdigställt för publikation i European Journal of Archaeology.